DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Datum objave: 05-08-2015


31. jula 2015. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Ovaj zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 68/2015 i stupa na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba člana 24. ovog zakona koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine.

Novine koje donosi ovaj zakon se odnose na izmene nabavki na koje se zakon ne primenjuje, istovrsnost nabavke kao nov pojam, obavezne mere za sprečavanje korupcije, izmene u pojedinim vrstama postupka i centralizovanim nabavkama, novine u načinu planiranja JN i sadržaju plana JN, sadržini konkursne dokumentacije, dokazivanju ispunjenosti uslova za učešće u postupku (izjavom), objavljivanje na Portalu JN umesto dostave, izmene rokova za pojedine radnje u postupku, novi oglasi o javnoj nabavci, sadržaj izveštaja o stručnoj oceni ponuda, izmene tokom trajanja ugovora, izmene u postupku po zahtevu za zaštitu prava i dr.

Nova zakonska rešenja unapređuju sistem javnih nabavki u Republici Srbiji, usklađuju ga sa direktivama EU koje uređuju oblast javnih nabavki donetim u 2014. godini i doprinose daljem jačanju sistema javnih nabavki, kao i efikasnosti i ekonomičnosti postupaka javnih nabavki.