Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Datum objave: 30-10-2018


Zakon o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 96/2015) morao je da pretrpi određene izmene i dopune, imajući u vidu da po podacima Ministarstva ukupan broj nezakonito izgrađenih objekata iznosi 2.041.936 objekata.

Ovim izmenama i dopunama Zakona postavljen je cilj da se omogući gore navedeni broj nezakonito izgrađenih objekata da se što pre sprovede njihovo ozakonjenje.

Predmet ozakonjenja su:

  • objekti za koje su podneti zahtevi za legalizaciju do 29. januara 2014. godine i koji su vidljivi na satelitskom snimku na teritoriji Republike Srbije;
  • objekti za koje su podneti zahtevi u skladu sa propisom o upisu prava svojine bez građevinske dozvole, a postupak nije pravosnažno okončan;
  • objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju i za koje je građevinski inspektor doneo rešenje o rušenju;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata stupa na snagu 6. novembra 2018. godine.