DONET JE ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 05-08-2015


Narodna skupština RS donela je Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 68/2015. Donošenje ovog zakona bilo je neophodno zbog potpisanog aranžmana sa MMF kojim je predviđeno smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi za po 5% godišnje u naredne tri godine. Navedeno smanjenje broja zaposlenih treba da donese uštede od približno 0,3% BDP godišnje.

Takođe, smanjenje broja zaposlenih u narednom trogodišnjem periodu treba da dovede i do smanjenja rashoda za plate zaposlenih sa 11,8% na 8% BDP godišnje.

Ovaj zakon stupa na snagu 12.8.2015. godine i primenjuje se do 31. decembra 2018. godine. Odredba člana 20. ovog zakona kojom se uređuje prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju počinje da se primenjuje 11.10.2015. godine.