DONET JE ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 05-08-2015


Narodna skupština RS donela je Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 68/2015. Donošenje ovog zakona bilo je neophodno zbog potpisanog aranžmana sa MMF kojim je predviđeno smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi za po 5% godišnje u naredne tri godine. Navedeno smanjenje broja zaposlenih treba da donese uštede od približno 0,3% BDP godišnje.

Takođe, smanjenje broja zaposlenih u narednom trogodišnjem periodu treba da dovede i do smanjenja rashoda za plate zaposlenih sa 11,8% na 8% BDP godišnje.

Ovaj zakon stupa na snagu 12.8.2015. godine i primenjuje se do 31. decembra 2018. godine. Odredba člana 20. ovog zakona kojom se uređuje prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju počinje da se primenjuje 11.10.2015. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a