Doneta je Odluka o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Datum objave: 20-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 63/2018 objavljena je Odluka o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, doneta na osnovu člana 35, a u vezi sa članom 29. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 – (US), 55/2014 i 47/2018) i Rešenja o privremenom zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalne manjine broj 208-00-01/2018-27/01 od 15. avgusta 2018. godine

Ovom odlukom raspisuju se izbori za članove nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, ruske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine.

Za dan održavanja izbora određuje se nedelja 4. novembar 2018. godine, a rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke.

Odluka stupa na snagu 17. avgusta 2018.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a