DONETA JE ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NBS

Datum objave: 02-12-2017


 

U "Službenom glasniku RS", broj 108/2017 objavljena je Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije . Odluku je donela guvernerka Narodne banke Srbije.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

 

Odredbe ove odluke primenjuju se na finansijske izveštaje koji se sastavljaju nakon početka primene ove odluke.

 

Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a