DONETA JE UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA

Datum objave: 20-02-2016


Uredbom o šifarniku radnih mesta ("Službeni glasnik RS", broj 12/16), utvrđene su šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Uredba o šifarniku radnih mesta je stupila na snagu 18. februara 2016. godine, a primenjuje se od 1. marta 2016. godine sa podacima za februar 2016. godine.

Sa internet stranice Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu možete preuzeti dokumenta i to:

 

- Šifarnik radnih mesta - preuzmite ovde.

- Uredba o šifarniku radnih mesta – preuzmite ovde.

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h