Doneti su propisi iz oblasti poslovanja s digitalnom imovinom

Datum objave: 22-12-2020


U "Službenom  glasniku RS", broj 153/2020, objavljeni su zakoni, koji se odnose kako na poslovanje s digitalnom imovinom i usklađivanje sa propisima iz oblasti pranja novca i finansiranja terorizma, tako i na podršku privredi kroz garantnu šemu države, prilikom zaduživanja kod banaka, i  to:

 • Zakon o digitalnoj imovini
 • Odredbama ovog zakona stvorena je pravna sigurnost u poslovanju s digitalnom imovinom, i to počevši od definisanja digitalne imovine (instituta koji se prvi put uvodi u naše pravo), virtuelne valute, digitalnih tokena, zatim uslova za obavljanje poslova sa ovom imovinom preko licenciranih pružalaca usluga, nadzora nad njihovim poslovanjem i uređenja drugih relevantnih pitanja.
 • Jedna od ključnih novina koje donosi ovaj zakon jeste mogućnost da se učesnici na tržištu kapitala, pre svega brokersko-dilerska društva i berza, uključe na tržište digitalne imovine.
 • Cilj ovog zakona jeste i unapređenje poslovnog okruženja i doprinos daljoj digitalizaciji usluga u Republici Srbiji, uz adekvatno upravljanje bezbednosnim i finansijskim rizicima koji proističu iz prirode ovog oblika imovine.
 • Ovaj zakon stupa na snagu 29. decembra 2020. godine, a primenjuje po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.
 •  
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Izmenama i dopunama ovog zakona vrši se:
  • - usklađivanje sa zakonom kojim se uređuje digitalna imovina;
  • - potpuno usklađivanje sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti koji su definisani od strane FATF-a (Financial Action Task Force), u pogledu licenciranja ili registracije lica koja pružaju usluge povezane sa virtuelnom imovinom;
  • - sveobuhvatan nadzor nad pružaocima usluga povezanih s digitalnom imovinom, naročito u vezi sa izdavanjem investicionih tokena koji u našem zakonodavstvu predstavljaju novinu.
 • Ovaj zakon stupa na snagu 29. decembra 2020. godine, a primenjuje po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.
 • Izuzetno, čl. 18, 19 i 21. ovog zakona koji se odnose na utvrđivanje i proveru identiteta fizičkog lica, pravnog lica i lica stranog prava i preduzetnika korišćenjem sredstava elektronske komunikacije i bez obaveznog fizičkog prisustva tog lica (postupak video identifikacije), primenjuju se od dana njegovog stupanja na snagu, tj. od 29. decembra 2020. godine.

 

Pored zakonske regulative koja se odnosi na digitalnu imovinu, donet je i Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Na podršku, prema ovom zakonu, mogu da računaju kako poljoprivredna gazdinstva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR) klasifikovana kao preduzetnik, tako i mikro, mala i srednja privredna društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Na ovu podršku mogu da računaju i druga lica koja nisu registrovana u APR-u, a imaju zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovana su kao preduzetnik.

Privredni subjekt koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom, ugovor o kreditu može zaključiti najkasnije do 30. juna 2021. godine, a kredit mora biti pušten u tečaj najkasnije do 31. jula 2021. godine.

Ovaj zakon stupa na snagu 29. decembra 2020. godine.

O navedenim zakonima detaljno se možete informisati u elektronskom paketu IPC.FiP kao i u narednom broju časopisa Revizor.