DONETO JE UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU PROGRAMA

Datum objave: 19-06-2017


Povodom obaveze direktnih korisnika za sastavljanjem godišnjeg (15. mart - za prethodnu godinu) i polugodišnjeg (1. septembar - za tekuću godinu) Izveštaja o učinku programa, ministartsvo nadležno za finansije na svojoj internet strani objavilo je Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa, maj 2017

 

Obaveza godišnjeg, odnosno polugodišnjeg izveštavanja o učinku programa predviđena je izmenom i dopunom Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 99/2016) koja je stupila na snagu 13. decembra 2016. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a