Dopuna Odluke o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima NBS vrši nadzor

Datum objave: 27-12-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 103/2018 od 26. decembra 2018. godine objavljena je:

Odluka o dopunama Odluke o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor.

Dopunama Odluke o Smernicama uređuje se način na koji ovlašćeni menjači i javni poštanski operator sprovode pristup zasnovan na proceni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kroz primenu adekvatnih radnji i mera, u cilju otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i uspostavljanja delotvornih sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Ova odluka stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a