DOPUNA PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA

Datum objave: 24-03-2018


 

U "Službenom glasniku RS", broj 23/2018 objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava koji stupa na snagu 31. marta 2018. godine kojim je izvršena dopuna člana 7. Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava ("Službeni glasnik RS", br. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017 i 101/2017) novim nazivom radnog mesta "Savetnik za informacije od javnog značaja".