DOPUNA PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA

Datum objave: 24-03-2018


 

U "Službenom glasniku RS", broj 23/2018 objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava koji stupa na snagu 31. marta 2018. godine kojim je izvršena dopuna člana 7. Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava ("Službeni glasnik RS", br. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017 i 101/2017) novim nazivom radnog mesta "Savetnik za informacije od javnog značaja".

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h