DOPUNOM BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE OMOGUĆENA JEDNOKRATNA ISPLATA OD 7.000 DINARA ZA 2015. GODINU

Datum objave: 20-11-2015


Zakonom o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 94/2015) koji je stupio na snagu 18. novembra 2015. godine dopunjen je član 17. Zakona o budžetu RS za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 142/2014) u smislu mogućnosti jednokratne isplate neto iznosa od 7.000 dinara zaposlenima u ustanovama osnovnog isrednjeg obrazovanja, predškolskim ustanovama, ustanovama učeničkog standarda, zaposlenima u visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda.

Za sprovođenje ove zakonske odredbe obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h