FINANSIJSKE INSTITUCIJE TREBA DA DOSTAVE UPITNIK O INFORMACIONOM SISTEMU FINANSIJSKE INSTITUCIJE ZA 2017. GODINU – ROK 5. OKTOBAR 2017. GODINE

Datum objave: 26-09-2017


 

Banke, društva za osiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije, institucije elektronskog novca i javni poštanski operatori treba da popune Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije za 2017. godinu, sa pratećom dokumentacijom i da ih elektronskim putem dostave Narodnoj banci Srbije najkasnije do 5. oktobra 2017. godine. Ispitanici u finansijskim institucijama su lica odgovorna za upravljanje IS i upravljanje bezbednošću IS. Finansijska institucija je dužna da odredi člana najvišeg rukovodstva koji će biti odgovoran za popunjavanje upitnika i koji će potvrditi tačnost i potpunost svih pruženih informacija.

 

Potrebno je da upitnik bude elektronski potpisan korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h