Inflacija (potrošačke cene) u junu 2020. godine iznosi 0,6%

Datum objave: 13-07-2020


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u junu 2020. godine, u odnosu na maj 2020. godine, u proseku su više za 0,6%. Potrošačke cene u junu 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 1,4%.

Za poslednjih mesec dana (period: maj 2020. - jun 2020.) inflacija iznosi 0,6%.

Za poslednjih godinu dana (period: jun 2019. - jun 2020.) inflacija iznosi 1,6%.

Od početka godine (period: decembar 2019. - jun 2020.) inflacija iznosi 1,4%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u junu 2020. godine u odnosu na maj 2020. godine iznosi 100,6.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u junu 2020. godine u odnosu na decembar 2019. godine iznosi 101,4.