Informacija o prijavi i odjavi APR-u preduzetnika iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Datum objave: 11-12-2018


Na sajtu Agencije za privredne registre istaknuto je obaveštenje za preduzetnike, koji su u toku 2018. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, da mogu da se prijave u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja, dok preduzetnici koji su prestali da vode dvojno knjigovodstvo u 2018. godini mogu da se odjave iz ove evidencije.

Prijavu, odnosno odjavu preduzetnika potrebno je izvršiti elektronski, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, na linku Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika. Uputstvo za prijavu odnosno odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika možete pogledati na sledećem linku Korisničko uputstvo za prijavu/odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika.

Napominjemo da prijava u evidenciju obveznika na navedeni način nije moguća za preduzetnike koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr.), već to mogu  učiniti preko i-mejl adrese: obveznicifi@apr.gov.rs.

Preduzetnici, koji su se jednom prijavili Agenciji da poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, ostaju obveznici dostavljanja finansijskih izveštaja sve dok se ne odjave, odnosno ne prijavljuju se ponovo u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja, jer su već u evidenciji.

Preduzetnici koji, saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 113/2017), od 1. januara 2019. godine menjaju način vođenja poslovnih knjiga, prelazeći sa prostog na dvojno knjigovodstvo, nisu obaveznici sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu, jer do kraja 2018. godine mogu da vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Ovi preduzetnici treba da se prijave u evidenciju obveznika za dostavljanje finansijskih izveštaja tek krajem 2019. godine.