INFORMACIJA ZA JAVNA PREDUZEĆA, FONDOVE I DIREKCIJE KOJE VIŠE NE SPADAJU U INDIREKTNE KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Datum objave: 30-01-2017


 

U ministarstvu finansija Republike Srbije zauzet je stav da svi bivši indirektni budžetski korisnici za 2016. godinu sastavljaju finansijske izveštaje po propisima za privredu samo za period: 01. decembar - 31. decembar 2016. godine. Za sada, nije izdato zvanično mišljenje, ali je zauzet stav i sa njim je upoznata Agencija za privredne registre.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h