Izmena Pravilnika o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone

Datum objave: 26-01-2019


Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone.

Izmena Pravilnika odnosi se na zamenu Obrasca IPSZ - Izveštaj o poslovanju slobodne zone, tako da će Privredno društvo za upravljanje zonom, koje ima obavezu da u roku od 90 dana po isteku kalendarske godine (do 31. marta 2019. godine), dostavi Upravi za slobodne zone izveštaj o poslovanju u zoni, isti dostaviti na novom IPSZ obrascu.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 2. februara 2019. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h