IZMENE I DOPUNE KONTNOG PLANA ZA BUDŽETSKI SISTEM I PRAVILNIKA O RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA - Službeni glasnik RS, broj 107/2016

Datum objave: 30-12-2016


U “Službenom glasniku RS”, broj 107 od 29. decembra 2016. godine, objavljeni su:

 

1) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem i

 

2) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

 

Pravilnici stupaju na snagu 1. januara 2017. godine.

 

Detaljnije o ovome možete pročitati u časopisu Budžet br. 1/2017 i elektronskom paketu IPC.FiP.