IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

Datum objave: 03-06-2016


U "Službenom glasniku RS", broj 49/2016 objavljene su prve izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", broj 16/2016) koje stupaju na snagu 8.6.2016. godine. Izmene i dopune se odnose na Prilog broj 2 - Kontni plan ovog pravilnika, u okviru kategorije 710000 - Porezi i kategorije 740000 - Drugi prihodi, a odnose se na izmenu opisa subanalitičkih konta 716227 i 741223.