IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU<br /> I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

Datum objave: 13-05-2017


 

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS”, broj 46/2017), koji stupa na snagu 20. maja 2017. godine, izvršene su izmene i dopune u okviru klasa 200000 - Obaveze, 400000 - Tekući rashodi i 700000 - Tekući prihodi. Izmene se, pre svega, odnose na promene naziva, sadržaja i opisa pojedinih sintetičkih, analitičkih i subanalitičkih konta, ali i dodavanje novih analitičkih i subanalitičkih konta, i to:

 

- 245250 - Obaveze za kamate;

 

- 245251 - Obaveze po osnovu kamate za neblagovremeno vraćanje sredstava javnih prihoda;

 

- 482313 - Kamate za neblagovremeno vraćanje sredstava javnih prihoda;

 

U skladu sa navedenim, izvršene su i odgovarajuće izmene i dopune u Prilogu 2 - Kontni plan, koji je sastavni deo ovog pravilnika.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h