Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Datum objave: 29-12-2018


Izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", broj 104/2018) koji je stupio na snagu 29. decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, u Prilogu 2 – Kontni plan, izvršene su promene u okviru Kategorija 710000 – Porezi i 7400000 – Drugi prihodi. Promene se odnose na dodavanje i brisanje pojedinih subanalitičkih konta u okviru navedenih kategorija, kao i menjanje opisa određenog broja subanalitičkih konta.

Opširnije o navedenim izmenama pretplatnici na izdanja IPC-a mogu se informisati u elektronskom izdanju FiP, kao i štampanom izdanju časopisa Budžet broj 3/2019.