Izmene i dopune u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa

Datum objave: 25-10-2022


Poreska uprava je 25. oktobra 2022. godine objavila NOVU verziju Tehničkog uputstva za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a (verzija 1.14), u okviru koje su izvršene izmene i dopune u vezi sa:

  • Avansnim plaćanjem i to za:
    • - izdavanje fiskalnih računa u slučaju naplate avansa pre primene sistema eFiskalizacije,
    • - izdavanje fiskalnih računa u slučaju naplate avansa pre i avansa u toku primene sistema eFiskalizacije;
  • Jednonamenskim vaučerom i procedurom evidentiranja prilikom prodaje i realizacije jednonamenskog vaučera;
  • Prometom bez naknade i
  • Računom sa identifikacijom kupca (šifarnik).

O navedenim izmenama i dopunama možete se informisati u priručniku NOVA FISKALIZACIJA, koji je dostupan u elektronskom paketu FIP, kao i časopisima Revizor i Budžet.