IZMENE U POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA od 1. jula 2018. godine

Datum objave: 05-07-2018


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je na svojoj internet stranici 4. jula 2018. godine dalo saopštenje u vezi izmene u postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta koje prenosimo u celosti:

 

"Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018), koji je u primeni od 1. jula tekuće godine, zainteresovana javnost svoje zahteve za odsustvo sa rada radi posebne nege deteta treba kao i do sada da podnose isključivo gradskim/opštinskim službama dečije zaštite.

 

Članom 38. ovog zakona propisano je da o stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta mišljenje daje nadležna komisija fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a da se troškovi njenog rada finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

 

S obzirom na navedeno, komisije pri domovima zdravlja koje su do sada cenile psihofizičko stanje deteta prestaju sa radom, a službe dečije zaštite su nadležne za dostavljanje zahteva komisijama, i sprovođenje dalje procedure."