IZMENE UPUTSTVA ZA IZRADU PROGRAMSKOG BUDŽETA

Datum objave: 14-06-2017


 

Uvođenje elementa "Tip programa" predstavlja ključnu novinu u skladu sa izmenom Uputstva za izradu programskog budžeta.

 

S tim u vezi, element "Tip programa" ubuduće predstavljaće obavezan element programske strukture.

 

Za programe administrativnog tipa nije neophodno definisati ciljeve i pokazatelje učinka.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h