IZMENJEN JE I DOPUNJEN ANEKS POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

Datum objave: 28-04-2018


Ministar državne uprave i lokalne samouprave i predstavnik Sindikata državne uprave, potpisali su dana 26. aprila Aneks posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (dalje: Aneks). Izmenama i dopunama Aneksa preciziraju se pojedine odredbe u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.