IZMENJEN JE PRAVILNIK O EVIDENCIJI I PREGLEDU OBRAČUNA PDV

Datum objave: 30-12-2017


U "Službenom glasniku RS", broj 119/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda o bračuna PDV čije odredbe stupaju na snagu 1. januara 2018. godine.

 

Izmenom člana 46.Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV  (u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da se Obrazac POPDV podnosi uz poresku prijavu, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period jul 2018. godine, odnosno poreski period jul-septembar 2018. godine.

 

Isto tako, propisano je i da se odredbe Pravilnika primenjuju od 1. jula 2018. godine.