IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Datum objave: 30-09-2015


U "Službenom glasniku RS" broj 82/2015 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza čije su odredbe stupile na snagu danom objavljivanja, tj. 28. septembra 2015. godine.

Izmenama Pravilnika, dopunjena je i izmenjena tačka 3) stava 1. člana 27, tako da poresko oslobođenje, pored navedenog, obveznik može da ostvari ako promet dobara i usluga neposredno vrši korisniku novčanih sredstava koja su predmet ugovora o donaciji, ako su ta sredstva, od strane davaoca donacije ili implementarnog partnera, neposredno data korisniku za finansiranje određenog projekta u Republici Srbiji, kao i korisniku dobara ili usluga koji su predmet ugovora o donaciji, nezavisno od toga da li je ta dobra ili usluge platio davalac donacije ili drugo lice.

Isto tako, precizirano je da podatke predviđene članom 27. Pravilnika Cedntrali može dostavljati i Telo za ugovaranje određeno na osnovu propisa kojim se uređuje upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije.