IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Datum objave: 23-06-2018


 

U "Službenom glasniku RS", broj 48/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koji stupa na snagu 1. jula 2018. godine, osim odredaba člana 3. ovog pravilnika, koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.

 

Najvažnije izmene i dopune izvršene su u čl. 2, 3, 5, 6. i 8. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Službeni glasnik RS", br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 i 21/2017 - u daljem tekstu: Pravilnik), kojim odredbama se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje:

 

- iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona, za usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara a koje se pružaju poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona;

- iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona za dobra koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo;

- iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona, za refakciju PDV stranom državljaninu;

- iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za unos dobara u slobodnu zonu;

- iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni.

 

Detaljnije o svim izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati od 23. juna u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno od 26. juna u časopisu Revizor br. 14 (štampano izdanje).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h