IZMENJEN JE PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI

Datum objave: 07-07-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 52/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci čije odredbe stupaju na snagu 7. jula 2018. godine.

 

Najvažnijom izmenom Pravilnika propisana je obaveza obveznika PDV da izdaje račun za promet dobara i usluga bez naknade, i to za:

 

1) promet dobara i usluga iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV;

 

2) promet dobara i usluga iz člana 6a Zakona o PDV;

 

3) promet dobara i usluga za koji se, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona o PDV, smatra da je izvršen u inostranstvu, kao i podaci koji se iskazuju na tim računima.

 

Detaljnije o svim izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati od 9. jula u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno od 12. jula u časopisu Revizor br. 15 (štampano izdanje).