IZMENJEN JE PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Datum objave: 21-12-2016


 

U "Službenom glasniku RS", broj 101/2016 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja.

 

Izmene i dopune ovog pravilnika u delu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja odnose se na preciziranja u vezi sa poslovima predaje i javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i davanja podataka iz registra finansijskih izveštaja. Izmene ne zahtevaju neke nove posebne aktivnosti lica koja predaju finansijske izveštaje.

 

Naročitu pažnju pri predaji finansijskih izveštaja treba obratiti na propisane formate za predaje elektronskih dokumenata i format elektronskog potpisa.

 

Do kraja januara 2017. godine Agencija za privredne registre je dužna da objavi podatke u svojoj bazi o pravnim licima i preduzetnicima koji su dužni da za 2016. godinu predaju podatke za statističke potrebe i finansijske izveštaje. Ukoliko  neki od podataka nije odgovarajući pravno lice odnosno preduzetnik je dužan da odmah o tome obavesti Agenciju za privredne registre.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h