IZMENJEN JE ZAKON O PDV

Datum objave: 29-12-2016


Na sednici Narodne Skupštine Republike Srbije održanoj 28. decembra 2016. godine usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV čije odredbe počinju da se primenjuju od 1. januara 2017. godine, osim odredaba koje se odnose na određivanje mesta prometa usluga koje se primenjuju od 1. aprila 2017. godine.

 

Najznačajnije izmene Zakona o PDV odnose se na:

 

- suštinsku izmenu pravila za određivanje mesta prometa usluga;

 

- oporezivanje prometa i uvoza briketa, peleta i drugih sličnih dobara od drvne biomase posebnom stopom PDV od 10%;

 

omogućavanje poreskom dužniku iz člana 10. Zakona (osim poreskom dužniku iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona o PDV) da odbije prethodni PDV i bez posedovanja računa prethodnog učesnika u prometu;

 

odlaganje obaveze podnošenja pregleda obračuna PDV uz PDV prijavu za 1.1.2018. godine;

 

ukidanje refundacije PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe;

 

- ukidanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke motocikala sa bočnim sedištem, tricikala i četvorocikala...

 

Detaljnije o izmenama Zakona o PDV možete se informisati u novim brojevima časopisa REVIZOR i BUDŽET, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a