IZMENJEN JE ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Datum objave: 29-12-2016


Narodna Skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 28. decembra 2016. godine usvojila, između ostalih zakona i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

 

Najznačajnija izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, je da drugostepeni poreski postupak vodi poseban drugostepeni organ koji će do 1. jula 2017. godine biti oformljen u okviru Ministarstva finansija. Odredbe ovog zakona koje se odnose na utvrđivanje nadležnosti drugostepenog organa i rešavanje u drugostepenim poreskim postupcima primenjivaće se počev od 1. jula 2017. godine, kada prestaju i nadležnosti Poreske uprave u pogledu ovlašćenja za rešavanje u drugostepenom poreskom postupku.

 

Detaljnije o izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji možete se informisati u narednim brojevima časopisa REVIZOR i BUDŽET, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.