Izmenjena osnovica ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač lokalna vlast sa 2.710,43 dinara na 3.070,91 dinara

Datum objave: 28-01-2019


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 25.1.2019. godine objavilo ispravku Zaključka Vlade RS 05 broj 121-164/2019 od 16.1.2019. godine.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24.1.2019. godine izmenila Zaključak Vlade RS 05 broj 121-164/2019 od 16.1.2019. godine i umesto osnovice od 2.710,43 dinara utvrdila novu osnovicu u iznosu od 3.070,91 dinara.