Izmenjena osnovica ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač lokalna vlast sa 2.710,43 dinara na 3.070,91 dinara

Datum objave: 28-01-2019


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 25.1.2019. godine objavilo ispravku Zaključka Vlade RS 05 broj 121-164/2019 od 16.1.2019. godine.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24.1.2019. godine izmenila Zaključak Vlade RS 05 broj 121-164/2019 od 16.1.2019. godine i umesto osnovice od 2.710,43 dinara utvrdila novu osnovicu u iznosu od 3.070,91 dinara.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h