IZMENJENI SU PRAVILNICI O NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE 

Datum objave: 30-12-2015


U "Službenom glasniku RS", broj 111/2015 objavljeni su:

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe

čije odredbe stupaju na snagu 1. januara 2016. godine.

Izmena Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje je bila očekivana s obzirom da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 103/2015) ukinuta mogućnost refakcije plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.

Takođe je dodato da uz zahtev za refakciju akcize koji pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi na Obrascu REF-T, pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi i odgovarajuće dokaze u zavisnosti od delatnosti za koju je registrovan i stvarno obavlja, i to, između ostalog i pismeni ugovor između autoprevoznika i korisnika prevoza za vanlinijski prevoz, odnosno fotokopiju tovarnog lista ili otpremnice u slučaju prevoza stvari u unutrašnjem drumskom saobraćaju, odnosno fotokopiju CMR-a u slučaju prevoza stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Lice koje do 31. decembra 2015. godine nabavi derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS”, 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14 i 55/15), pravo na refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, koji se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, ostvaruje u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje ("Službeni glasnik RS”, br. 112/12, 38/13 i 93/13).

U Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, precizirano je da su gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste kao energetska goriva u industrijske svrhe na koje se može ostvariti refakcija plaćene akcize sadržana u Listi gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe.