IZRADA PLANA INTEGRITETA: ROK 31.10.2017. GODINE

Datum objave: 25-10-2017


Podsećamo na obavezu da su svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća u obavezi da izrade svoj plan integriteta koji je počeo danom objavljivanja Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS“ br. 95/16 od 30.11.2016. godine).

 

Rok za izradu plana integriteta u drugom ciklusu njegove izrade produžen je do 31.10.2017. godine.

 

Plan integriteta izrađuje se na osnovu nacrta (modela) plana integriteta objavljenog na internet stranici: http://plan.acas.rs/acas_pi.

 

Preporuka Agencije za borbu protiv korupcije je da sve institucije pri korišćenju aplikacije koriste Google Chrome ili Mozilla Firefox internet pretraživače, jer u slučaju korišćenja Internet Explorer-a, može doći do problema u radu aplikacije.