Izrada predloga finansijskog plana za period 2019-2021 - rok 9. novembar

Datum objave: 06-11-2018


  • Predlog finansijskog plana budžetskog korisnika za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, sa obrazloženjem unosiće se u aplikativni softver za planiranje budžeta "BIS".
  • Štampani format predloga finansijskog plana budžetskog korisnika mora imati pečat i potpis funkcionera budžetskog korisnika.
  • Popunjene priloge potrebno je dostaviti u štampanom i elektronskom obliku na e-mail adresu: budzet@mfin.gov.rs.
  • Rok za dostavljanje predloga finansijskih planova je 9. novembar 2018. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h