IZVEŠTAVANJE O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2018. GODINI

Datum objave: 27-01-2018


Na osnovu člana 40. stav 6. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017) donet je Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2018. godini kojim su propisani način i sadržaj izveštavanja lokalne vlasti o planiranim i izvršenim rashodima direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti (dalje: korisnici budžeta) za plate, po izvorima prihoda u 2018. godini.

 

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 7/2018 i stupio je na snagu 27. januara 2018. godine.

 

Lokalna vlast podnosi Ministarstvu finansija izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate, na sledećim obrascima:

- Obrazac PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta lokalne vlasti (u daljem tekstu: Obrazac PL-1);

- Obrazac PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta lokalne vlasti (u daljem tekstu: Obrazac PL-2).

 

Za svaki izvor prihoda popunjava se poseban Obrazac PL-1, a obrazac PL-2 dostavlja se jedinstveno za sve izvore prihoda i dostavljaju se do 15. u mesecu za prethodni mesec.

 

U elektronskom obliku Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2 preuzimaju se sa sajta Ministarstva finansija.

 

Popunjeni Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2 dostavljaju se Ministarstvu finansija u pisanoj formi i elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs.