IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE KONTNOG PLANA ZA BUDŽETSKI SISTEM I PRAVILNIKA O RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

Datum objave: 01-12-2015


U "Službenom glasniku RS", broj 97 od 28. novembra 2015. godine, objavljeni su:

1) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem i

2) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

Pravilnici su stupili na snagu 29. novembra 2015. godine.

Detaljnije o navedenim kontima i uplatnim računima pogledajte OVDE.