JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU

Datum objave: 25-04-2018


 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o štrajku sprovodiće se do 10. maja 2018. godine.

 

 Tekst Nacrta zakona predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom "Predstavljanje Nacrta zakona o štrajku", koji će se u organizaciji Ministrarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održati u:

 

- Novom Sadu 8. maja 2018. godine u periodu od 11,00 do 13,00 časova;

 

- Nišu 9. maja 2018. godine u periodu od 12,00 do 14,00 časova;

 

- Beogradu 10. maja 2018. godine u periodu od 12,00 do 14,00 časova.

 

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, javnih službi, socijalnih partnera (sindikati, udruženja poslodavaca), stručna javnost i drugi zainteresovani učesnici.

 

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se na e-mail adresu: javnarasprava.strajk@minrzs.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.