JAVNE RASPRAVE POVODOM IZMENA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE SISTEM PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU PLATE ZAPOSLENIH U AP I JLS

Datum objave: 21-11-2016


 

Na internet prezentaciji Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu objavljen je poziv za javne rasprave povodom:

 

- Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru;

 

- Nacrta zakona o platama zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;

 

- Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

 

Javne rasprave će trajati do 8. decembra 2016. godine, a učešće mogu da uzmu svi zainteresovani i stručna javnost.

 

Tekstovi nacrta navedenih zakonskih predloga sa obrazloženjima, mogu se preuzeti na internet prezentaciji ministarstva.

 

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predviđeno je pomeranje rokova propisanih prelaznim odredbama ovog zakona i predviđena je osnovica u iznosu od 20.613,00 dinara (neto) za potrebe primene posebnih zakona kojim se uređuju plate pojedinih kategorija zaposlenih u javnom sektoru.

 

Takođe, predloženo je da početak primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru bude pomeren za 1. januar 2018. godine, osim za zaposlene u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, za koje bi poseban zakon bio donet i počeo da se primenjuje 1. februara 2017. godine.