JEDINSTVENA EVIDENCIJA U OBLASTI SPORTA

Datum objave: 02-12-2017


 

Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja, organizacija i preduzetnika u oblasti sporta ("Službeni glasnik RS", broj 108/2017) predviđen je sadržaj i način vođenja jedinstvene evidencije udruženja, organizacija i preduzetnika u oblasti sporta. Jedinstvenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za sport, pri čemu ova evidencija ne sadrži podatke o ličnosti.

 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika, 9. decembra 2017. godine prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Službeni glasnik RS", broj 43/11).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h