KAMATNE STOPE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM

Datum objave: 13-02-2016


 

U "Službenom glasniku RS", broj 12/2016 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu, koji stupa na snagu 20. februara 2016. godine.

 

Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

 

Prvi put ove godine, propisane su kamatne stope koje važe i za 2015. i za 2016. godinu.

 

Svi naši pretplatnici informisani su o iznosima kamatnih stopa putem newsletter-a, a detaljnije o ovome možete se informisati i u elektronskoj bazi podataka IPC.FiP.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a