KAMATNE STOPE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM

Datum objave: 13-02-2016


 

U "Službenom glasniku RS", broj 12/2016 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu, koji stupa na snagu 20. februara 2016. godine.

 

Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

 

Prvi put ove godine, propisane su kamatne stope koje važe i za 2015. i za 2016. godinu.

 

Svi naši pretplatnici informisani su o iznosima kamatnih stopa putem newsletter-a, a detaljnije o ovome možete se informisati i u elektronskoj bazi podataka IPC.FiP.