KAMATNE STOPE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM<br>

Datum objave: 11-03-2017


 

U "Službenom glasniku RS", broj 21/2017 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu, koji stupa na snagu 18. marta 2017. godine.

 

Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

 

Podsećamo obveznike da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" za 2016. godinu primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 12/2016).

 

Detaljnije o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu možete se informisati u novom broju časopisa REVIZOR, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.