MESEČNI OBRAČUN ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2018. GODINU

Datum objave: 12-01-2018


Privredna komora Srbije saglasno donetoj Odluci o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranja Privredne komore Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 114/2017) objavila je na svom sajtu način izračunavanja mesečnog iznosa članarine za 2018. godinu.

 

Svako pravno lice koristeći kalkulaciju koju je objavila Privredna komora Srbije, a na osnovu svog PIB-a i MB, može da sam izračuna koliko iznosi mesečni iznos članarine za 2018. godinu.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h