MESEČNI OBRAČUN ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2018. GODINU

Datum objave: 12-01-2018


Privredna komora Srbije saglasno donetoj Odluci o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranja Privredne komore Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 114/2017) objavila je na svom sajtu način izračunavanja mesečnog iznosa članarine za 2018. godinu.

 

Svako pravno lice koristeći kalkulaciju koju je objavila Privredna komora Srbije, a na osnovu svog PIB-a i MB, može da sam izračuna koliko iznosi mesečni iznos članarine za 2018. godinu.