Minimalna cena rada od 1. januara 2019. godine iznosi 155,30 dinara

Datum objave: 27-12-2018


Od 1. januara 2019. godine minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 155,30 dinara.

Minimalna cena rada utvrđena je na osnovu Odluke o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine koja je objavljena u "Službenom glasniku", broj 69/2018.