MINIMALNA CENA RADA ZA 2016. GODINU UTVRĐENA U ISTOM IZNOSU - 121 DINAR PO RADNOM ČASU

Datum objave: 18-09-2015


Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2016. godine ("Službeni glasnik RS", broj 79/2015). Minimalna cena rada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u ovom periodu iznosi 121 dinar (neto) po radnom času. Vlada RS je ovu odluku donela u skladu sa članom 112 . Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) kojim je propisano da, ukoliko Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije ne utvrdi minimalnu cenu rada u roku od 15 dana od dana početka pregovora, visinu minimalne zarade utvrđuje Vlada Srbije, i to najkasnije 15. septembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.