MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU

Datum objave: 14-07-2015


U aplikaciji za predaju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu Agencije za privredne registre, podešeno je da je godišnji izveštaj o poslovanju obavezan dokument. To je izazvalo nedoumice kod onih matičnih pravnih lica koja pri predaji svojih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu nisu sastavljala niti predavala godišnji izveštaj o poslovanju. Radi razjašnjenja navedene nedoumice MINISTARSTVO FINANSIJA je dalo tumačenje broj 011-00-748/2015-16 od 13. jula 2015. godine. U tom mišljenju je navelo da matična pravna lica koja nisu velika i javna nemaju obavezu da Agenciji za privredne registre dostave godišnji, odnosno konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju, s obzirom da nisu dužna da ga sastavljaju.

Treba, dakle, očekivati da Agencija za privredne registre promeni aplikaciju u smislu da konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju ne bude obavezan dokument.

(Ova vest je objavljena na našem sajtu 14.7.2015. godine, kao i u elektronskom izdanju IPC.Fin)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a