NA SAJTU PORESKE UPRAVE DATO JE OBAVEŠTENJE ZA OBVEZNIKE PRIHODA OD SAMOSTALNE DELATNOSTI NA PAUŠALNO UTVRĐENI PRIHOD

Datum objave: 12-01-2018


Počev od 1. januara 2018. godine, Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti - Obrazac PPDG-1R, kao i izmenjena poreska prijava PPDG-1R, podnose se Poreskoj upravi isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.