NA SAJTU PORESKE UPRAVE OBJAVLJEN JE PLAN RADA TERENSKE KONTROLE ZA 2017. GODINU

Datum objave: 24-02-2017


Poreska uprava je na svojoj internet stranici objavila Plan rada terenske kontrole za 2017. godinu, koji možete pogledati na: http://www.purs.gov.rs/aktuelnosti/Ostalo/3965/plan-rada-terenske-kontrole-za-2017-godinu.html

Prema planu, terenskom kontrolom u 2017. godini biće obuhvaćeno:

- na osnovu analize rizika 2.535 subjekata, kod kojih će biti sveobuhvatne kontrole PDV, poreza i doprinosa po odbitku, poreza na dobit i akciza - ukoliko se radi o obveznicima koji podležu obavezi plaćanja akciza;

- 840 subjekta, kontrolom povraćaja PDV i kredita, i

- 1.682 subjekta, sveobuhvatnom kontrolom poreza na dobit, evidentiranja prometa preko fiskalne kase i delatnosti u kojima su uočene pojave sive ekonomije (kod obveznika koji će biti izabrani tokom planskog perioda kontrole, i to onih obveznika čije ponašanje u toku godine bude odstupalo od ponašanja grupe, grane oblasti ili sektora).

Detaljnije o planu rada terenske kontrole možete se informisati u narednim brojevima časopisa REVIZOR i BUDŽET, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.