NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR DATO JE OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

Datum objave: 30-01-2018


Centralni registar faktura u Upravi za trezor počinje sa radom 1. marta 2018. godine. Prema datom obaveštenju, korisnička dokumentacija za sistem CRF biće dostupna od 5. februara 2018. godine na sajtu Uprave za trezor, a proces registracije korisnika sistema kao i registracija faktura i ostalih zahteva za uplatu vršiće se prema Korisničkom uputstvu, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura ("Službeni glasnik RS", broj 7/2018).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h