NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR DATO JE OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

Datum objave: 30-01-2018


Centralni registar faktura u Upravi za trezor počinje sa radom 1. marta 2018. godine. Prema datom obaveštenju, korisnička dokumentacija za sistem CRF biće dostupna od 5. februara 2018. godine na sajtu Uprave za trezor, a proces registracije korisnika sistema kao i registracija faktura i ostalih zahteva za uplatu vršiće se prema Korisničkom uputstvu, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura ("Službeni glasnik RS", broj 7/2018).