NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE – STAVLJEN NA JAVNU RASPRAVU DO 22. DECEMBRA 2015. GODINE

Datum objave: 10-12-2015


Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave stavljen je na javnu raspravu četiri meseca pre roka očekivanog za njegovo usvajanje. Prema rečima nadležnog ministra državne uprave i lokalne samouprave cilj zakona je da pojednostavi sistem prihoda, da privreda nailazi na manje troškove kod plaćanja obaveza, kao i da se stvori predvidiv privredni ambijent.

 

Do sredine 2016. godine, takođe trebalo bi da se donese i Strategija decentralizacije.