NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE – STAVLJEN NA JAVNU RASPRAVU DO 22. DECEMBRA 2015. GODINE

Datum objave: 10-12-2015


Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave stavljen je na javnu raspravu četiri meseca pre roka očekivanog za njegovo usvajanje. Prema rečima nadležnog ministra državne uprave i lokalne samouprave cilj zakona je da pojednostavi sistem prihoda, da privreda nailazi na manje troškove kod plaćanja obaveza, kao i da se stvori predvidiv privredni ambijent.

 

Do sredine 2016. godine, takođe trebalo bi da se donese i Strategija decentralizacije.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h